• Munka és tűzvédelmi szempontú helyszíni bejárás

  Komplex munka- és tűzvédelmi hiányosságokat feltáró telephelyi bejárás, amely a szakhatóságok által megkövetelt szempontrendszer figyelembe vételével, jegyzőkönyv készítéssel zárul.

  25.000- Ft + Áfa

  Igény esetén a hiányosságok felszámolására és a szükséges dokumentáció elkészítésére külön árajánlatot adok.

 • Közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében

  A foglalkozás egészségügyi szolgáltató és munkahelyi vezető közreműködésével az általános és az egyes tevékenységek specifikus veszélyforrásai kerülnek feltárásra, azok értékelése után az azonnali, közép és hosszútávú intézkedések meghatározására kerül sor, amely dokumentáció készítéssel zárul.

 • Munkavédelmi Szabályzat készítése

  Szabályozandó munkavédelmi előírások: a munkavédelmi feladatok, hatáskörök, veszélyes munkaeszközök, munkahelyek, létesítmények, technológiák körének meghatározása, munkahelyi elsősegélynyújtás személy, tárgyi, szervezési feltételei, hatókörben tartózkodókkal kapcsolatos feladatok és egyéb helyi sajátosságokra vonatkozó rendelkezések kerülnek meghatározásra.

 • Tűzvédelmi Szabályzat készítése

  Jogszabályok keretei között a tűzvédelem, helyi körülményeknek megfelelő konkrét vezetői szabályozása. Szabályozandó a helyi tűzvédelem szervezete, működése, a tűzvédelmi feladatok és felelősségek felosztása, a tűzvédelem helyi használati, üzemeltetési és magatartási követelményei, szabályai, valamint tűzeset, műszaki mentést igénylő esemény esetére vonatkozó tennivalók meghatározása.

  A Szabályzat készítésére kötelezett bizonyos esetekben mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni, amelynek elkészítése külön megegyezés tárgya.

 • Egyéni védőeszköz juttatása, belső rendjének meghatározása

  Önálló munkavédelmi vonatkozású belső szabályzás. A törvény munkáltatói kötelességként rögzíti, hogy a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni. Általános követelmény a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest.

 • Munkabalesetek kivizsgálása

  A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása, bejelentése, nyilvántartása, valamint megelőzésére tett intézkedések meghozatala, a sérülés mértékétől, a munkaképtelenség időtartamától függetlenül.

 • Foglalkozás Egészségügyi Szabályozásban közreműködés

  Önálló munkavédelmi vonatkozású belső szabályzás, miszerint a munkáltatónak írásban kell meghatároznia a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatait, beleértve az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok irányát és gyakoriságát is.

 • Közreműködés az oktatási tematikák összeállításában

  A vállalkozás helyi sajátosságainak figyelembevételével elkészített általános és speciális oktatási tematikák összeállítása, egyedi ajánlat alapján az oktatás lebonyolítása.

 • Üzemeltetési utasítások elkészítése a megbízóval együtt

  Egyes munkavédelmi tárgyú jogszabályok kötelezővé teszik a teleprendet is magába foglaló üzemeltetési utasítás, technológiai és műveleti, az egyes „fokozott kockázatot jelentő” munkatevékenységek biztonságos elvégzését szabályozó munkautasítások elkészítését, amelyekben meg kell határozni a munkahelyi biztonság, munkavégzés követelményeit.

 • Közreműködés mentési terv készítésében

  A munkavállalóinak összehangolása a rendellenes körülmények miatt kialakult helyzet felszámolásában, meghatározva, hogy veszélyhelyzet esetén kinek, milyen feladata van az emberélet, társasági javak mentése, megőrzése érdekében. A mentési terv a külön jogszabály által előírt – biztonsági, védelmi, intézkedési vagy más hasonló tárgyú – tervbe foglalva is elkészíthető.

 • Megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása

  Jogszabályi kötelezettség az egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására.

 • Időszakos biztonsági felülvizsgálat

  Többek között, azon veszélyes munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja, szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. Egyes munkaeszközök tekintetében vállalom az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzését.

 • Folyamatos ellenőrzés

  Komplex munka és tűzvédelmi szolgáltatás nyújtása esetén tárgyi, személyi, szervezési feladatok ellenőrzéséből álló folyamat. Az ellenőrzés általában a munkahely, munkavégzés szemrevételezéséből, az adminisztráció átvizsgálásából áll. A sorendet a helyi sajátosságok határozzák meg.

  Ár: megállapodás szerint

 • Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

  Munkavédelmi szakképzettségre épülő, speciális ismereteket igénylő, biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok ellátása, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmények megvalósítása érdekében.

 • Munka és tűzvédelmi szempontú helyszíni bejárás

  Komplex munka- és tűzvédelmi hiányosságokat feltáró telephelyi bejárás, amely a szakhatóságok által megkövetelt szempontrendszer figyelembe vételével, jegyzőkönyv készítéssel zárul.

  25.000- Ft + Áfa

  Igény esetén a hiányosságok felszámolására és a szükséges dokumentáció elkészítésére külön árajánlatot adok.

 • Közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében

  A foglalkozás egészségügyi szolgáltató és munkahelyi vezető közreműködésével az általános és az egyes tevékenységek specifikus veszélyforrásai kerülnek feltárásra, azok értékelése után az azonnali, közép és hosszútávú intézkedések meghatározására kerül sor, amely dokumentáció készítéssel zárul.

 • Munkavédelmi Szabályzat készítése

  Szabályozandó munkavédelmi előírások: a munkavédelmi feladatok, hatáskörök, veszélyes munkaeszközök, munkahelyek, létesítmények, technológiák körének meghatározása, munkahelyi elsősegélynyújtás személy, tárgyi, szervezési feltételei, hatókörben tartózkodókkal kapcsolatos feladatok és egyéb helyi sajátosságokra vonatkozó rendelkezések kerülnek meghatározásra.

 • Tűzvédelmi Szabályzat készítése

  Jogszabályok keretei között a tűzvédelem, helyi körülményeknek megfelelő konkrét vezetői szabályozása. Szabályozandó a helyi tűzvédelem szervezete, működése, a tűzvédelmi feladatok és felelősségek felosztása, a tűzvédelem helyi használati, üzemeltetési és magatartási követelményei, szabályai, valamint tűzeset, műszaki mentést igénylő esemény esetére vonatkozó tennivalók meghatározása.

  A Szabályzat készítésére kötelezett bizonyos esetekben mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni, amelynek elkészítése külön megegyezés tárgya.

 • Egyéni védőeszköz juttatása, belső rendjének meghatározása

  Önálló munkavédelmi vonatkozású belső szabályzás. A törvény munkáltatói kötelességként rögzíti, hogy a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni. Általános követelmény a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest.

 • Munkabalesetek kivizsgálása

  A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása, bejelentése, nyilvántartása, valamint megelőzésére tett intézkedések meghozatala, a sérülés mértékétől, a munkaképtelenség időtartamától függetlenül.

 • Foglalkozás Egészségügyi Szabályozásban közreműködés

  Önálló munkavédelmi vonatkozású belső szabályzás, miszerint a munkáltatónak írásban kell meghatároznia a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatait, beleértve az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok irányát és gyakoriságát is.

 • Közreműködés az oktatási tematikák összeállításában

  A vállalkozás helyi sajátosságainak figyelembevételével elkészített általános és speciális oktatási tematikák összeállítása, egyedi ajánlat alapján az oktatás lebonyolítása.

 • Üzemeltetési utasítások elkészítése a megbízóval együtt

  Egyes munkavédelmi tárgyú jogszabályok kötelezővé teszik a teleprendet is magába foglaló üzemeltetési utasítás, technológiai és műveleti, az egyes „fokozott kockázatot jelentő” munkatevékenységek biztonságos elvégzését szabályozó munkautasítások elkészítését, amelyekben meg kell határozni a munkahelyi biztonság, munkavégzés követelményeit.

 • Közreműködés mentési terv készítésében

  A munkavállalóinak összehangolása a rendellenes körülmények miatt kialakult helyzet felszámolásában, meghatározva, hogy veszélyhelyzet esetén kinek, milyen feladata van az emberélet, társasági javak mentése, megőrzése érdekében. A mentési terv a külön jogszabály által előírt – biztonsági, védelmi, intézkedési vagy más hasonló tárgyú – tervbe foglalva is elkészíthető.

 • Megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása

  Jogszabályi kötelezettség az egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására.

 • Időszakos biztonsági felülvizsgálat

  Többek között, azon veszélyes munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja, szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. Egyes munkaeszközök tekintetében vállalom az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzését.

 • Folyamatos ellenőrzés

  Komplex munka és tűzvédelmi szolgáltatás nyújtása esetén tárgyi, személyi, szervezési feladatok ellenőrzéséből álló folyamat. Az ellenőrzés általában a munkahely, munkavégzés szemrevételezéséből, az adminisztráció átvizsgálásából áll. A sorendet a helyi sajátosságok határozzák meg.

  Ár: megállapodás szerint

 • Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

  Munkavédelmi szakképzettségre épülő, speciális ismereteket igénylő, biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok ellátása, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmények megvalósítása érdekében.

Munka Biztonság © 2020 Minden Jog Fenntartva